کوبا و آمریکا از زمانی که فیدل کاســترو و دوستانش با انقلاب توانستند دولت نظامی باتیستا را که متمایل به آمریکا بود سرنگون کنند

به نقل هفته نامه امید جوان، به نظر می رسد دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا از زمانی که در انتخابات ریاســت جمهوری این کشور به پیروزی رسیده و راهی کاخ سفید شده نسبتد اســت به شعارهای انتخاباتی خود عمل کرده و آنها را یکی پس از دیگری اجرایی کند.
 
هر چند سعی دارد در ارتباط با برخی شعارها پس از مشاوره با دوستان و مشاورانش تجدیدنظر کرده و اجرای آنها را به تعویق بیندازد از جمله انتقال سفارت آمریکا به شهر اشغالی قدس، اما درباره کوبا که در همسایگی آمریکا قرار دارد وضعیت متفاوت بوده و همان گونه که ترامپ و جمهوری خواهان وعده داده بودند شرایط تغییر کرده و به نظر می رسد قرار اســت به وعده های خود عمل کند.
 
کوبا و آمریکا از زمانی که فیدل کاســترو و دوستانش با انقلاب توانستند دولت نظامی باتیستا را که متمایل به آمریکا بود سرنگون کنند رویاروی هم قرار گرفـــــتند و با گرایش کوبا به شوروی و اتخاذ سیاســت و مشی کمونیستی اختلاف شان عمیق تر شده و در نهایت در دوران ریاســت جمهوری جان کندی و در جریان حمله سازمان سیا و عوامل کوبایی به خلیج خوک ها که با شکست مهاجمان خاتمه یافت این دو کشور عملا رویاروی هم قرار گرفـــــتند.
 

140589 606 کوبا و آمریکا؛ چالش جدید ترامپ

 
در زمان ریاســت جمهوری اوباما کاخ سفید نسبتد برآمد رابطه با کوبا را ترمیم کند اما همان زمان جمهوریخواهان بر این مســاله تاکید کردند که شرایط را تغییر خواهند داد و زیر بار توافق با کوبا نخواهندرفـــــت. در نهایت نیز بار وی کار آمدن ترامپ و اکثریتی که در مجلسین آمریکا و کنگره نصیب جمهوری خواهان شد آنها محدودیت ها را علیه کوبا از سر گرفـــــته و با فرمان اخیر ترامپ رییس جمهور اوضاع دچار تغییر شده و اقدامات اوباما بی اثر گردید.
 
ترامپ برای اعلام سیاســت خود راهی فلوریدا شد که صدها هزار پناهنده کوبایی در آن ساکن هستند که اکثر آنها با اقدامات اوباما مخالف بودند. او به منطقه موسوم به هاوانای کوچک در میامی فلوریدا رفـــــت و اعلام کرد: قصد داریم روند اشتباه دولت های گذشته با کوبا را اصلاح کنیم.
 
وی گفت: من تمام توافق های قبلی آمریکا با دولت کوبا را لغو می کنم. منافع قراردادها با کوبا به جیب ارتش و نظامیان این کشور می رود. ترامپ گفت همانطور که در کارزار انتخاباتی قول دادم، تا زمانی که آزادی بیان تضمین نشود، آزادی فعالیت سیاسی، مردم و مطبوعات اعمال نشود، با کوبا قراردادی نداریم. رییس جمهوری آمریکا گفت ممنوعیت توریسم، محاصره اقتصادی و هر فشار دیگری را بر دولت کوبا اعمال می کنیم تا آزادی کوبا میسر شود. ما تحریم ها را تا انتخابات آزاد در کوبا بر نمی داریم. رییس جمهوری آمریکا گفت تا اطمینان حاصل کنیم سود معاملات اقتصادی به جیب مردم می رود، هیچ قراردادی با دولت کوبا نخواهیم داشت.
 
در همین حال دولت کوبا در واکنش به این تصمیم ترامپ، در بیانیه ای بر تمایل خود برای «ادامه گفت و گوهای محترمانه» با ایالات متحده و «همکاری بر سر موضوعاتی که دو کشور منافع مشترک دارند» تاکید کرد زیرا این کشور مایل نیست دوران نه جنگ- نه صلح بار دیگر در روابط آمریکا و کوبا حاکم شود.
 

140590 377 کوبا و آمریکا؛ چالش جدید ترامپ

 
هاوانا در این بیانیه گفت، کوبا و ایالات متحده در طول دو ســال گذشته نشان داده اند که می توانند با یکدیگر همکاری داشته و ضمن محترم شمردن اختلافات موجود، به صورت متمدنانه در کنار یکدیگر زندگی کنند.
 
دولت کوبا در ادامه این بیانیه هشدار داده بود که با این حال، واشنگتن نباید انتظار داشته باشد که هاوانا بر سر حاکمیت و اســتقلال خود تن به مصالحه بدهد و هرگونه شرایطی از این دست را بپذیرد.
 
دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی ســال گذشته خود به طریقهنی گفته بود که در صورت کسب مقام ریاســت جمهوری، توافق باراک اوباما با کوبا را لغو خواهدکرد. وی گفته بود اگر ما توافقی که می خواهیم به دست نیاوریم، یعنی توافقی که مردم کوبا و آمریکا مستحق آن هستند، آن وقتی توافق یک طرفه اوباما را که با صدور فرمانی اجرایی اعلام شد، لغو خواهیم کرد.
 
واشنگتن رابطه با کوبا را ۵۵ ســال قبل در ســال ۱۹۶۱، به علت نگرانی از تهدیدات دولتی کمونیستی که در ۱۴۵ کیلومتری آمریکا قرار دارد قطع کرد.
 
پرزیدنت جان اف کندی، در همان ســال در یک عملیات نظامی ناکام با اســتفاده از تبعیدشدگان کوبایی، موسوم به «خلیج خوک ها» برای سرنگونی فیدل کاســترو رهبر کوبا تلاش کرد که آن اقدام در نهایت بحران موشکی کوبا و ۱۳ روز رویارویی بین واشنگتن و مسکو بر سر سلاح های اتمی شوروی در کوبا را به دنبال داشت.
 
از آن زمان به بعد، آمریکا با اعمال تحریم های تجاری به این امید که انزوای هاوانا منجر به تغییراتی در دولت کوبا شود، مسافرت آمریکایی ها به کوبا را ممنوع کرد. اما پس از گذشت بیش از پنج دهه باراک اوباما سه ســال قبل سیاســت واشنگتن در قبال کوبا را منسوخ خواند.
 
اوباما گفته بود: ما برای پیشبرد منافع دو کشور، به برخورد منسوخی که برای دهه ها ناموفق بوده اســت، پایان می دهیم و به جای آن عادی سازی روابط بین دو کشور را آغاز خواهیم کرد.
 
این اظهارات اوباما همان زمان با اســتقبال همتای کوبایی او روبرو شد. رائول کاســترو، رییس جمهوری کوبا نیز سیاســت جدید را به نفع دو کشور خوانده و گفته بود: دولت انقلابی کوبا آماده اســت برای عادی سازی روابط گام بردارد. ما متقاعد شده ایم که دو کشور می توانند، ورای اختلافاتی که داریم و خواهیم داشت، به نحوی متمدنانه برای منافع مشترک، همکاری و همزیستی مســالمت آمیز داشته باشند.
 

140591 228 کوبا و آمریکا؛ چالش جدید ترامپ

 
با توافق واشنگتن و هاوانا که با میانجی گری پاپ فرانسیس انجام شد، بازگشایی سفارت خانه های دو کشور و مبادله زندانیان و سهولت در مبادلات بانکی و مسافرتی، در دستور کار قرار گرفـــــت. همان زمان، منتقدان از جمله سناتور جمهوری خواه مارکو روبیو که والدینش از کوبا به آمریکا  مهاجرت کرده بودند، سیاســت دولت اوباما را عمیقا مایوس کننده خوانده بودند.
 
مارکو روبیو گفته بود: کاخ سفید همه چیز را واگذار کرد اما چیز زیادی به دست نیاورد هیچ تعهدی از رژیم کوبا برای آزادی رسانه ها و آزادی بیان و انتخابات گرفـــــته نشد. غیر از برخی قانون گذاران آمریکایی، برتا سولار از رهبران شناخته شده ترین گروه اپوزیسیون در کوبا موسوم به بانوان سفیدپوش نیز همان زمان از این توافقات آمریکا و کوبا انتقاد کرده و گفته بود: اوباما می خواســت یا فکر می کرد که این توافق به نفع مردم کوبا اســت اما واقعا نیست. هر چیزی که مستقیما به دولت کوبا داده شود، فقط به نفع دولت کوبا خواهدبود و نه مردم آن.
 
از زمان آغاز عادی سازی روابط دو کشور، شرکت های آمریکایی معاملاتی در زمینه های ارتباطات، کشتی های گردشگری و خطوط هواپیمایی با کوبا انجام داده اند. هم چنین آمریکایی های بیشتری توانسته اند از کوبا دیدن کنند. با این حال، کوبا هنوز درخواســت هایی دارد که پاسخی برای آن ها نگرفـــــته اســت.
 
از جمله هاوانا متقاضی بازگرداندن گوانتانامو پایگاه دریایی آمریکا به کوباســت که ســال هاســت در اختیار آمریکایی ها قرار دارد هم چنین خواســتار لغو تحریم های اقتصادی اســت. در رابطه با تغییرات به وجود آمده بین آمریکا و کوبا، وزارت خارج روسیه با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از اقدامات دولت آمریکا علیه کوبا همبستگی خود را با هاوانا اعلام کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده بود که مسکو به همبستگی خود با هاوانا ادامه می دهد.
 
در این بیانیه هم چنین آمده بود که رویکرد جدید دولت آمریکا نسبت به کوبا شبیه به لفاظی های دوران جنگ سرد اســت. دولت کوبا هم به اقدام «دونالد ترامپ»، واکنش نشان داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام دولت کوبا نوشت که «هاوانا» تغییرات سیاســت های ترامپ را محکوم می کند اما همواره از گفت و گو اســتقبال می کند.
 
هاوانا هم چنین اعلام کرد که آمریکا در موقعیتی قرار ندارد که به این کشور درس حقوق بشر بدهد. رائول کاســترو، رییس جمهوری کوبا نیز گفت، صحبت های ترامپ پر از لفاظی های خصمانه بود. وی در بیانیه ای که در وبسایت دولتی و تلویزیون کوبا منتشر شد، اعلام کرد که این سخنرانی از سوی رییس جمهوری آمریکا برخلاف موضع آشتی جویانه اســت و گفت که کوبا به دنبال تداوم مذکرات با آمریکا بر روی مسائل مختلف اســت.
 

140592 764 کوبا و آمریکا؛ چالش جدید ترامپ

 
دولت کوبا می گوید دو ســال گذشته نشان داده که دو کشور می توانند در یک مسیر متمدنانه با یکدیگر همکاری و همزیستی داشته باشند. ولی به نظر نمی رسد دیدگاه و نظریات ترامپ با رائول کاســترو هماهنگ و یا همراه باشد. زیرا یکی بر طبل جنگ می کوبد و دیگری خواســتار تعامل اســت.
 
هم چنین اروپا که چندان با ترامپ همراه نیست اندیشه دیگری در سر دارد. زمانی که اوباما رابطه با کوبا را ز سر گرفـــــت اتحادیه اروپا آغاز روابط کوبا و آمریکا را «فروپاشی دیواری دیگر» خواند. اشاره آنها به فروپاشی دیوار برلین بود که سبب وحدت دو آلمان شد. فدریکا موگرینی، رییس سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرده بود: فروپاشی دیواری دیگر آغاز شد. این وقایع نشانگر پیروزی گفت و گو بر درگیری و برخورد اســت. موگرینی در ادامه اظهاراتش درباره اتفاق تاریخ مزبور گفته بود: اتحادیه اروپا که تحریم های سیاسی علیه کوبا را در ســال ۲۰۰۸ لغو کرده، گفت و گو را به هر طریقه دیگری ترجیح می دهد.
 
این اتحادیه در ماه آوریل مذاکراتی را درباره توافق همکاری با این کشور آغاز کرد. اما این گفت و گوها اخیرا به دلیل ضرورت مذاکره درباره شرایط حقوق بشر در این کشور به تعویق انداخته شده اســت.
 
وی هم چنین از پاپ فرانسیس به دلیل ذکاوت در کمک به عنوان یک واسطه بین هاوانا و واشنگتن قدردانی کرد. طریقهی که ترامپ در قبال کوبا در پیش گرفـــــته به نظر نمی رسد چندان به نفع طرفین باشد. به همین دلیل اوضاع وخیم خواهدشد. این وضعیت به نفع کوبایی های تبعیدی اســت که در آمریکا ساکن هستند. این افراد رابطه قابل قبولی با ترامپ و جمهوری خواهان داشته و از سیاســت هایش جانبداری می کنند.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته کوبا و آمریکا؛ چالش جدید ترامپ اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما