1304216 689 روند شکل‌گیری فهرست 21 نفره نامزدهای شورا

خبرگزاری مهر: دبیرخانه شورای عالی سیاســت گذاری اصلاح‌طلبان با صدور اطلاعیه ای، ضمن تشریح چگونگی شکل گیری فهرست ۲۱ نفره نامزدهای شورای اسلامی شهر تهران برای اولین بار مبادرت به انتشار اسامی ۱۶۱ و نیز ۴۲ نامزد برگزیده مراحل اولیه شکل گیری فهرست شورای شهر تهران کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر اســت:

«توفیق شورای عالی سیاســت‌گذاری در مدیریت اجماع نظرات اصلاح‌طلبان در نتایج انتخابات ســالهای ۹۴ و ۹۶ خرسندی دوستداران این تفکر را فراهم کرده اســت. هر چند مسیر شکل گیری این شورا با نقایصی همراه بوده و سیر تکاملی فعالیت آن می تواند در آینده ظرفیت رو به تزایدی را برای مدیریت این جریان فراهم آورد.

بدیهی اســت اطلاع مردم شریف ایـــران بالاخص مردم شریف تهران از روند اقدامات این شورا در ارائه لیست با توجه به شبهاتی که برخی دلسوزان و بعضی از مخالفان این موفقیت مطرح کرده‌اند، می تواند در ادامه روند فعالیت این شورا راهگشا باشد.

اهم اقدامات شورای عالی در خصوص تنظیم لیست شورای اسلامی شهر تهران به شرح ذیل اســت:

مرحله اول:

۱- تدوین شاخص‌های امتیازدهی به نامزدها با تاکید بر تخصص‌های مورد نیاز شورای شهر و تصویت آن در شواری عالی سیاســت‌گذاری

۲- تفویض اختیار شورای عالی به هیات رئیسه که پس از بررسی نامزدها، چهل ودو نفر از آنان را گزینش نموده و به شورای عالی برای انتخاب ۲۱ نفر نهائی ارائه نماید.

۳- طراحی فرم مناسب با شاخص‌ها جهت تکمیل توسط نامزدهای شورا

۴- فراخوان نامزدهای اصلاح طلب متمایل به پر کردن فرم و جمع آوری فرمهای تکمیل شده توسط نامزدها (جمعاً ۶۷۰ نفر فرمها را تکمیل و ارائه نمودند)

مرحله دوم:

۱- تشکیل کمیته ۷ نفره از میان اعضا شورای عالی و هیات رئیسه، توسط هیات رئیسه با وظیفه: (الف): رساندن تعداد نامزدها به حدود ۱۶۰نفر و (ب): پیشنهاد ۴۲ نفر(دو برابر تعداد موردنیاز) به هیات رئیسه.

۲- تشکیل کارگروه کارشناسی ۱۴ نفره امتیازدهی و غربالگری توسط کمیته ۷ نفره با ماموریت امتیازدهی فرمهای تکمیل شده و غربالگری نامزدها و پیشنهاد حدود ۱۶۰نفر از نامزدها به کمیته ۷نفره

۳- آغاز به کار کارگروه کارشناسی امتیازدهی

مرحله سوم:

۱- ارائه فهرست ۱۳۳ نفر توسط کارگروه کارشناسی به کمیته ۷نفره.(در این‌جا گروه کارشناسی با مبنا قراردادن امتیاز ۲۵ به بالای نامزدها که از زیرگروههای کاری جزء به دست آورده بود و بررسی و جمع بندی تلفیقی نتایج زیرگروهها فهرست مذکور را ارائه کرد.)

۲- اخص های امتیازدهی و لزوم افزایش تعداد نامزدهای پیشنهادی به حدود ۱۶۰ نفر مقرر می گردد که نامزدهایی که امتیاز بین ۲۰ تا ۲۴ آورده اند نیز پس از بررسی و جمع بندی تلفیقی به فهرست ۱۳۳ نفره اضافه شوند.

۳- با بررسی فهرست ۱۳۳ نفره پیشنهادی کارگروه کارشناسی و بررسی و جمع بندی تلفیقی امتیازهای (۲۰-۲۴) و اضافه کردن به فهرست قبلی، کمیته ۷نفره به فهرست ۱۶۱ نفری نامزدها می‌رسد.

مرحله چهارم :

۱- تعیین ۱۰ گروه تخصصی برای شورا در کمیته ۷نفره پس از بررسی ها و ارزیابی های لازم و تصویب آن در هیات رییسه شورایعالی

۲- تعیین سهمیه هر گروه تخصصی از ۲۱ نفر و تصویب آن در هیات رییسه شورایعالی

۳- توزیع ۱۶۱ نامزد در گروهای تخصصی ۱۰ گانه بر اساس مدرک تحصیلی و سوابق و تجارب حرفه‌ای نامزدها

مرحله پنجم:

این حیاتی ترین قسمت فرآیند کار بود زیرا در این مرحله باید برای رسیدن به ۴۲ نفر، غربالگری از بین نیروهایی که همگی مورد تایید بودند انجام می‌گرفـــــت و برای این امر باید سازوکار مناسبی که حتی الامکان کمترین دردسر را در برداشته باشد در نظر گرفـــــته می‌شد زیرا کمیته ۷ نفره و هیات رییسه بخوبی بر حساسیت امر و دردسرات گزینش ۴۲ نفر و در نهایت ۲۱ نفر از بین ۱۶۱ نفر که همگی صاحب صلاحیت بودند آگاهی داشتند به ویژه آنکه اکثریت این نامزدها تلقی و انتظارشان این بود که باید در فهرست نهایی قرار گیرند. لذا کمیته ۷ نفره از قبل با برخی صاحب نظران، احزاب و فعالان سیاسی رایزنی کرده و پیشنهاد های آن ها را اخذ کرده بود و طی بحثهای فشرده و با اســتفاده از پیشنهادهای مطرح شده و بررسی ابعاد مختلف موضوع به این جمع بندی رسید که با دعوت از نامزدها و ارائه گزارش روند کار نظرآنان را در نحوه گزینش ۴۲ نفر اخذ نماید و حتی پیشنهاد دهد که خود آنان در هر گروه تخصصی از بین خودشان به میزان سه برابر مورد نیاز انتخاب و پیشنهاد دهند. لذا در این مرحله از ۱۶۱ نفر نامزد دعوت به عمل آمد که ۱۵۴ نفر آنان در جلسه حضور یافتند و پس از ارائه گزارش روند کار و اعلام اسامی ۱۰ گروه تخصصی از آنان خواســته شد که هر یک از گروه های تخصصی با تشکیل جلسه نسبت به نحوه ادامه کار به ویژه انتخاب و پیشنهاد سه برابر مورد نیاز سهمیه آن گروه تخصصی از بین خودشان اقدام نمایند. اما در نهایت همه گروه‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که راهکار مناسب آن اســت که فرآیند انتخاب ۴۲ نفر و در نهایت ۲۱ نفر به عهده هیات رئیسه شورایعالی باشد و نظر خود را در این زمینه به شکل مکتوب و با امضا اعلام کردند.

همچنین در این مرحله تعدادی از نامزدها به نحو مکتوب و با ارائه دلیل خواهان تغییر گروه تخصصی خود شدند که پس از بررسی توسط کمیته ۷ نفره چند مورد جابجایی افراد در گروه‌های تخصصی انجام گرفـــــت (اسامی گروه‌های تخصصی ۱۰ گانه در جدول پیوست آمده اســت.)

مرحله ششم:

۱- بررسی و تعیین سهمیه زنان و جوانان در کمیته ۷ نفر و تصویب آن در هیأت رئیسه (گروه های ۱۰ گانه و سهمیه هر گروه و سهمیه زنان و جوانان در جدول پیوست آمده اســت).  

۲- تعیین ساز و کار گزینش نامزد ها در هر گروه تخصصی به میزان دو برابر مورد نیاز در این مرحله به دلایل مختلف امکان اتکای صرف به امتیاز ها وجود نداشت. زیرا اولاً از ابتدا هم امتیاز بندی برای غربالگری اولیه تا رسیدن به حدود ۱۶۰ نفر مد نظر بود و نه مرحله بعد. ثانیا با توجه به اینکه فرمها بر اساس خود اظهاری داوطلبان پر شده بود  و برخی نامزدها فرمها را کامل و مفصل و برخی خیلی خلاصه تکمیل کرده بودند و امتیازها نیز بر اساس خود اظهاری داده شده بود لذا امتیازها نمی‌توانست ملاک اصلی گزینش در مراحل بعدی قرار گیرد. ثالثا با توجه به توزیع تخصصی نیروها و سپس سهمیه هر تخصص و در نهایت سهمیه زنان و جوانان، اســتفاده صرف از امتیازها از یک سو، بررسی و ارزیابی ابعاد دیگر نامزدها که سنجش آن ها از طریق فرم های پر شده فراهم نبود را منتفی می ساخت و از سوی دیگر فرایند توزیع تخصصی و سپس سهمیه بندی تخصصی و در نهایت سهمیه بندی زنان و جوانان را با اختلال جدی مواجه می کرد. لذا با اجماع نظر کمیته ۷ نفره و تصویب هیات رئیسه قرار شد که ارائه غربالگری بر اساس تلفیقی از عوامل «امتیازها، بررسی و ارزیابی و در نهایت رأی گیری» انجام پذیرد.

۳- تعیین ۴۲ نفر از نامزدها در چهارچوب گروه‌های تخصصی و سهمیه هر تخصص و سهمیه زنان و جوانان توسط کمیته ۷ نفره بر اساس «امتیازها، سایر بررسی ها و در نهایت رأی گیری» و پیشنهاد به هیات رئیسه همراه با اسامی همه ۱۶۱ نامزد در قالب گروه‌های تخصصی

مرحله هفتم:

۱- بررسی ۴۲ نفر پیشنهادی کمیته ۷ نفره و سایر نامزدها و در نهایت تعیین ۴۲ نفر نهایی توسط هیأت رئیسه در قالب گروه‌های تخصصی و سهمیه‌ها  بر اساس رأی گیری برای ارائه به شورایعالی

مرحله هشتم:

۱- ارائه ۴۲ نفر تعیین شده توسط هیأت رئیسه به شورایعالی

۲- رأی گیری در شورایعالی به تفکیک گروه های تخصصی و سهمیه ها برای انتخاب ۲۱ نفر نهایی

۳- شمارش آرا و تعیین ۲۱ نفر نهایی

در پایان ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می‌رسد:

۱- شورا به‌هیچ وجه مدعی آن نیست که روند کار فاقد اشکال و نقاط ضعف بوده بویژه آنکه شورا از این نکته که برخی از چهره‌های ارزشمند و متخصص و با سابقه امکان حضور در لیست را پیدا نکردند بسیار متاسف اســت و همین جا ضمن پوزش از آن‌ها مراتب تشکر و تقدیر خود را تقدیم آن‌دسته از نامزدهایی می نماید که با حضور فعال در صحنه و پایبندی صمیمانه به میثاق‌نامه و انصراف خود، از فهرست ۲۱ نفره اعلام پشتیبانی نمودند.

۲- اصلاح‌طلبان ورود به چنین فرآیندی را در یک روند متفاوت تجربه می کردند. بدین معنی که تلاش شد بایک سازو کار از پیش اعلام شده و نسبتاً شفاف و از طریق اعلام فراخوان از بین تعداد بسیار زیادی از نامزدها که اکثریت قریب به اتفاق آن ها واجد صلاحیت بودند تعداد محدودی (۲۱ نفر) آن هم با رعایت سهمیه‌های مختلف تخصصی و زنان و جوانان برگزیدند.

۳- حیاتی ترین عوامل مربوط به پاره ای نقاط ضعف و کاســتی ها را می توان به شرح ذیل برشمرد:

الف:  تعداد بسیار زیاد افراد صاحب صلاحیت و تعداد محدود کرسی مورد نیاز که در هر صورت بسیاری از افراد صاحب صلاحیت از فهرست خذف می شدند.

ب:  دردسرات مربوط به امتیازدهی کمی به عوامل کیفی

ج: فرصت زمان بسیار محدود قانونی برای ارزیابی و گزینش نامزدها، در شرایطی که اطلاعات مربوط به نامزدها بر اساس خوداظهاری بوده و رسیدگی همه جانبه به آن‌ها نیازمند زمان طولانی تری از فرصت زمان قانونی بود.

د: سازو کار اصلی و نهایی گزینش افراد از بین حدود ۱۶۰ نامزد نیمه نهایی، الزاماً مبتنی بر تصمیم گیری جمعی و رای‌گیری بود و طبیعی اســت که با توجه به تفاوت نظرات و دیدگاه‌های افراد، چاره‌ای جز پذیرش رای اکثریت نبوده اســت.

ه: الزام رعایت سهمیه‌های تخصصی و زنان و جوانان که از پیش توسط شورایعالی تعهد و اعلام شده بود. مثلا در گروه تخصصی بهداشت محیط که صرفاً یک سهمیه آن هم به بانوان تخصیص یافته بود، الزاماً همه نامزدهای مرد این گروه تخصصی از گردونه حذف می‌شدند.

در کنار کاســتی ها و نقاط ضعف باید به پاره ای از نقاط قوت و دستاوردهای حیاتی کار نیز توجه جدی مبذول داشت که از جمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف: اصلاح‌طلبان تلاش کردند در یک روند متفاوت، بر اساس یک سازو کار و برنامه مشخص و از پیش اعلام شده و با آماده کردن شرایط حضور همه نامزدهایی که خود را صاحب صلاحیت می‌دانستند، فهرست نامزدهای انتخاباتی را تهیه و اعلام نمایند.

ب: رعایت و تحقق تعهدات و مصوبات اعلام شده شورای عالی مبنی بر اصلاح‌طلبی، سلامت و پاکدستی نامزدهای اعلام شده.

ج: رعایت سهمیه زنان و جوانان که برای اولین بار ۳۰ نسبت بانوان و ۳۰ نسبت جوانان (در مجموع ۵۰نسبت) در فهرست قرار گرفـــــتند و ترکیب متنوع و جدیدی از فهرست شکل گرفـــــت که زمینه را برای ورود نیروهای جدید و شایسته و رشد و ارتقای آنان فراهم ساخت.

د: رعایت تخصص در گزینش نامزدها از طریق تجزیه ترکیب شورا به تخصصهای مورد نیاز و تعیین سهمیه مناسب برای هریک از تخصص ها و توزیع نامزدها در گروه های تخصصی بر اساس مدرک تحصیلی و تجزیه حرفه ای آنان.

ه: تاکید بر گردش  نخبگان و پرهیز از سهم خواهی، عدم اســتفاده از رانت و رابطه در گزینش نامزدها که در مجموع  ترکیب قابل قبول و مطابق با اصول و مواضع اعلام شده را در فهرست ۲۱ نفره فراهم کرد که در عین حضور چهره‌های شناخته شده و با سابقه، زمینه و فرصت لازم برای حضور چهره های جدید و شایسته بویژه زنان و جوانان به وجود آمد.

اسامی ۱۶۱ نفر برگزیده:

۱- سیده لیلا ابراهیمی، ۲- حسین احمدی، ۳- علی اعطا، ۴- امیر آریازند، ۵- ملیحه باقری، ۶- علی بخشی، ۷- مجتبی بدیعی، ۸-حسین توسل، ۹-مصطفی خانزادی، ۱۰- محمود زنجانیان، ۱۱- محی الدین فاضلیان، ۱۲- نصرت ا …کاشانی، ۱۳- سیدمصطفی موسوی لاری، ۱۴- سید احمد میری، ۱۵- علی نوذرپور، ۱۶- سید مناف هاشمی، ۱۷- ابراهیم اصغر زاده، ۱۸- سطریقه اکبرزاده، ۱۹- مرتضی الویری، ۲۰-محمد رضا بهمنی، ۲۱- حبیب الله تاجیک اسماعیلی، ۲۲-محمد مهدی تندگویان، ۲۳- علی اکبر جعفری، ۲۴- محمد حقانی، ۲۵- احمد حکیمی پور، ۲۶-محمد رضا خون چمن، ۲۷- اسماعیل دوستی، ۲۸- احمد دنیا مالی، ۲۹- حسن رباطی، ۳۰- مهدی رسول پناه، ۳۱-ولی ا … شجاع پوریان، ۳۲-محمد باقرشریعتی، ۳۳-مجید صبایی، ۳۴-علی صوفی، ۳۵-اسدالله عابدی، ۳۶-مهرانگیزمروتی، ۳۷-سید افضل موسوی، ۳۸-عباس میرزا ابوطالبی، ۳۹-داود تاجران، ۴۰-سید آرش حسینی میلانی، ۴۱-علی‌رضا زمانی، ۴۲-مصطفی سلیمی، ۴۳- زهرا صدر اعظم نوری، ۴۴-اللهیار عرب امیرآبادی، ۴۵-فریبا فتحی، ۴۶-همایون کتیبه، ۴۷-محمد کاظم کوهی، ۴۸-ایرج محمد فام، ۴۹-حامد منتظری، ۵۰-سید حسن موسوی، ۵۱-سید مجتبی موسوی‌اجاق، ۵۲-رسول مهر پرور، ۵۳-اصغر نصیری، ۵۴-حسین نیکخواه ابیانه، ۵۵-فتح الله اســترکی، ۵۶-سید حسن الحسینی، ۵۷-زهرابهروز آذر، ۵۸-عباس تقی پور، ۵۹-محمد جوادحق شناس، ۶۰-حسن خلیل آبادی، ۶۱- فاطمه راکعی، ۶۲-محمد علی زم، ۶۳-مجید سرسنگی، ۶۴-پریچهر سلطانی، ۶۵-صالح آبادی، ۶۶-عباسی منجم، ۶۷-مهردادفرید ابوطالبی، ۶۸-مصطفی فقیهی، ۶۹-عبدالحسین مختاباد، ۷۰-احمد مسجد جامعی، ۷۱-علی محمد مصلحی، ۷۲-فرحناز مینایی پور، ۷۳-علی نظری، ۷۴-غلام حیدر ابراهیم بای، ۷۵-مژگان اثباتی، ۷۶-لیلاارشد، ۷۷-سعید اله بداشتی، ۷۸-غلامرضا انصاری، ۷۹-حسین ایمانی جاجرمی، ۸۰-زهرا جناب آقاباقری، ۸۱-بهاره آروین، ۸۲-شهر بانو امانی، ۸۳-عماد بهاور، ۸۴-حدیث پازوکی، ۸۵- محمد رضا جورکش، ۸۶-نسیم چالاکی، ۸۷-معصومه حجتی، ۸۸-فاطمه دانشور، ۸۹-سید معروف صمدی، ۹۰-طاهره طاهریان، ۹۱-محمد رضاعلی حسینی عباسی، ۹۲-طاهره عیدی زاده، ۹۳-الهام فخاری، ۹۴-مهدی فرنیان، ۹۵-فاطمه فکوریان، ۹۶-داریوش قنبری، ۹۷-مرادکاویانی راد، ۹۸-احمد مرادی، ۹۹-محمود مرتضایی فرد، ۱۰۰-عبدا …مومنی، ۱۰۱-طاهره میرساردو، ۱۰۲-میرعرب، ۱۰۳-محمدباقراعلایی، ۱۰۴-یعقوب امین زاده، ۱۰۵-محمدپرتویی، ۱۰۶-عزت الله تقواییان، ۱۰۷-افشین حبیب زاده، ۱۰۸-محسن سرخو، ۱۰۹-حسین عسگریان ابیانه، ۱۱۰-محمد علیخانی، ۱۱۱-داود فدایی، ۱۱۲-احمدقدیانی، ۱۱۳-غلامرضاکاظمی، ۱۱۴-علیرضاکفشکنان، ۱۱۵- غلامعلی رجایی، ۱۱۶-منصور کمالی، ۱۱۷-محسن هاشمی رفسنجانی، ۱۱۸- امیدوار تجریشی، ۱۱۹-علی سلطانی فر، ۱۲۰- احمد شکوری راد، ۱۲۱-امین صارمی، ۱۲۲-بهمن صالحی جاوید، ۱۲۳-داود عسکری، ۱۲۴-فخرالسادات فاطمی حاجی جناب آقا، ۱۲۵-مجید فراهانی، ۱۲۶-سید مصطفی قاضی زاده هاشمی، ۱۲۷-سید حامد محتشمی پور، ۱۲۸-داورنظری اردبیلی، ۱۲۹- نبی الله احمدلو، ۱۳۰-سیدابراهیم امینی، ۱۳۱-محمدعلی باقری عدالت، ۱۳۲-خانوم راغب، ۱۳۳-مجید راوندی، ۱۳۴-علی صابری، ۱۳۵-سیدمحمدتقی طباطبایی حکیم، ۱۳۶-حجت نظری، ۱۳۷-حسین نقاشی، ۱۳۸- سید حسن رسولی، ۱۳۹-اسماعیل شجاعی، ۱۴۰-ایوب فرامرزی، ۱۴۱-محسن مهرعلیزاده، ۱۴۲-زهرانژاد بهرام، ۱۴۳-فاطمه مقیمی، ۱۴۴-جهانبخش امینی، ۱۴۵-محمد علی بند پی، ۱۴۶-علی تاجرنیا، ۱۴۷-ناهید خداکرمی، ۱۴۸-سعید صفاتیان، ۱۴۹- ســالاری، ۱۵۰- سید محمود میرلوحی، ۱۵۱- مهدی نادمی، ۱۵۲- سید محمود علیزاده طباطبایی، ۱۵۳- نادره رضایی، ۱۵۴-قادر مرزی، ۱۵۵-عادل عبدی، ۱۵۶-محبوب پناهی، ۱۵۷-میثم شهبازی، ۱۵۸-علی محمد مصلحی، ۱۵۹-علی توکلی یرکی، ۱۶۰-صدرالدین علی پور، ۱۶۱- سودابه رادفر»

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته روند شکل‌گیری فهرست ۲۱ نفره نامزدهای شورا اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما