325160 460 احتمال تقابل نظامی ایـــران و عربستان

 

فرارو- سجاد زند؛ تغییرات سیاسی در عربستان و نشستن محمد بن سلمان فرزند پادشاه بر کرسی ولیعهدی ناظران و تحلیلگران را به تکاپو انداخته اســت تا به درک و پیش بینی درستی از اتفاقات احتمالی آینده در خاورمیانه برسند. یکی از پیش بینی های قوی و متداول احتمال درگیری نظامی ایـــران و عربستان سعودی اســت.

به نقل فرارو، افزایش قدرت سیاسی محمد بن سلمان که به عنوان سیاســتمداری تهاجمی، توسعه گرا و ضد ایـــران شناخته می شود، احتمال افزایش تقابل های دیپلماتیک و نظامی میان ایـــران و عربستان را تقویت کرده اســت.

از سوی دیگر حمایت همه جانبه ترامپ از دولت عربستان و روابط نزدیک محمد بن سلمان با دولت ترامپ از یک سو، اتحاد رژیم صهیونیستی و سعودی علیه ایـــران و همراهی و همدلی کشورهای عربی منطقه با عربستان جبهه ای متخاصم در برابر ایـــران ایجاد کرده اســت.

با وجود اینکه مدتی اســت بحران در همسایگی ایـــران یعنی عراق با شکست های پی درپی داعش فروکش کرده و در سوریه نیز دولت اسد دست بالا را پیدا کرده اســت، اما رفـــــتار عربستان با قطر نشان می دهد این کشور به دنبال آن اســت بحران تازه ای در همسایگی ایـــران ایجاد کند. اینباره در جنوب و منطقه پر مخاطره نظامی خلیج فارس.

اکنون با این مختصات برخی تحلیلگران همچون ابراهیم متقی تقابل ایـــران و عربستان را اجتناب ناپذیر می دانند. آنها پیش بینی می کنند که ممکن اســت جنگ نیابتی به تقابل مستقیم تبدیل شود. آن ها محمد بن سلمان را صدام مقایسه می کنند.

ناظران دیگر در اینباره چه می گویند؟

علی خرم تحلیلگر مسائل سیاســت خارجی به خبرنگار فرارو گفت: «طریقهی که عربستان سعودی در پیش گرفـــــته اســت  نشان می دهد که این کشور احساس می کند در حال حرکت به اوج قله اســت. عربستان سعودی خود را در برترین موقعیت می بیند»

 

خرم با اشاره به روند سیاســت خارجی عربستان در ســالهای اخیر افزود: «این کشور داعش را برای مقابله با بشار اسد به وجود آورد. فردی به اسم ابوبکر بغدادی را در راس این گروه تروریستی قرار داد و چهره اسلام را در جهان مخدوش کرد و یک اسلام زشت و تندرو را به غربی ها نشان داد.»

او ادامه داد: «پس از آن در یمن با حمله نظامی تعداد کثیری از غیر نظامیان را از بین برد. در  عراق هم دخالت کرد و تمام سعی ممکن را برای ایجاد تقابل میان اهل تسنن و شیعیان صورت داد. به همه این ها بسنده نکرد و اکنون به دنبال درس دادن به قطر اســت.»

این تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: «عربستان در دوران ریاســت جمهوری اوباما شانس زیادی برای ادامه سیاســت ها و تندروی هایش نداشت و در موضع ضعف بود. اما با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا با گسترش روابط اقتصادی اهدای هدایا و اعلام همراهی با رییس جمهور جدید آمریکا ورق برگشت و عربستانی که دوره اوباما تحت فشار و تعقیب بود اکنون در دوره ترامپ کشورهای دیگر را تحت تعقیب و فشار قرار می دهد.»

او با بیان اینکه ایـــران در دوران اوباما فرصت سوزی کرد و می توانست با اتخاذ سیاســت های بهتر عربستان را منزوی کند، گفت: «اکنون عربستان تبدیل به اژدهایی شده اســت که می خواهد منطقه را در خود فرو ببرد. عربستان یک جبهه مشترک تشکیل داده اســت با حضور آمریکا ترامپ، رژیم اسرائیل، تعداد کثیری از کشورهای عربی و متحدان منطقه ای و حتی در مواردی ترکیه. در کنار آن به دنبال بدیل سازی هایی برای جمهوری اسلامی هم هست در همین راســتا هزینه های زیادی صرف سازمان مجاهدین خلق(منافقین) می کند. هر چند این بدیل سازی نمایشی اســت اما نشان از رویکرد خصمانه عربستان دارد.»

خرم با اشاره به رویکرد دولت جدید آمریکا به ایـــران اظهار کرد: «دولت ترامپ و تندروهای آمریکا سعی دارند ایـــران را تحت فشار بگذارد. آنها با تصویب تحریم‌های جدید موشکی  و تحریم سپاه پاسداران عرصه را بر ایـــران تنگ کرده اند. تندروهای آمریکا و اسرائیل حالا که فهمیده اند نمی توانند توافق هسته ای را بر هم بزنند، با اســتفاده از عربستان مقابل ایـــران قرار گرفـــــته اند.»

 resized 137877 609 احتمال تقابل نظامی ایـــران و عربستان

این تحلیلگر مسائل بین الملل تاکید کرد: «باید در نظر داشت حرف محمد بن سلمان که گفته بود “درگیری را به داخل خاک ایـــران می کشانیم” صرفا یک شعار نیست، سعودی ها در این راســتا اقدامات عملی داشته اند. مسئله این اســت که عربستان با حمایت مالی و نظامی و آمریکا با حمایت سیاسی و تحت فشار قرار دادن ایـــران به دنبال تحقق این مسئله هستند.»

خرم گفت: «حیاتیترین نکته این اســت که عربستان تنها نیست، ما با یک جبهه مواجهیم. عربستان لیدر شده اســت، اما جبهه ضد ایـــرانی تلاش می کند ایـــران را بشکند و عربستان سمبل منطقه ای آن اســت. جدا از آمریکا، اسرائیل در این میدان حضور دارد و جنگنده هایش را به عربستان می فرستد. متحدان عربستان در منطقه و ترکیه نیز در این جبهه حضور دارند.»

این اســتاد دانشگاه با اشاره به تقابل و بحران پیش آمده میان عربستان و قطر و ارتباط آن با ایـــران اظهار کرد: «عربستان می خواهد قطر را گوشمالی دهد. این گوشمالی ابعاد مختلفی دارد اما مهترین بعد آن ایـــران اســت. مدتی اســت که قطر به ایـــران گرایش نشان داده که این موضوع سعودی ها را عصبانی کرده اســت. آنها بر نمی تابند هیچ کشور حوزه خلیج فارس به ایـــران نزدیک شود.»

خرم با بیان اینکه “ما در دوران اوباما از فرصت اســتفاده نکردیم”، گفت: «در آن زمان می توانستیم عربستان را در جای خود بنشانیم. عربستان در ان زمان تحت فشار امریکا بود، در دوره ترامپ آزاد شد.»

او افزود: «ایـــران در شرایط کنونی باید فکری اساسی برای اســتراتژی خود در منطقه کند. حرف های نامربوط و غیر کارشناسی را کنار بگذارد. ایـــران باید تمام تلاشش را کند که به طور نظامی رود روی این جبهه قرار نگیرد.»

خرم معتقد اســت: «اروپا تا زمانیکه آمریکا پشت عربستان اســت، مقابل آمریکا و عربستان نمی ایستد، چرا که توانایی آن را ندارد. همین فرانسه که با ایـــران روابط بسیار خوبی دارد اجازه داد سازمان مجاهدین خلق که تحت حمایت عربستان اســت در آن کشور نشست برگزار کند. روسیه و چین هم در این مورد دخالت و برد محدودی خواهند داشت و اگر اقدامی هم کنند به دنبال مابه ازای سیاسی هستند.»

 

resized 137869 251 احتمال تقابل نظامی ایـــران و عربستان 

احتمال تقابل سیستماتیک بعید اســت
اما دکتر داود هرمیداس باوند کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل دیدگاه دیگری  دارد او معتقد اســت تقابل نظامی ایـــران و عربستان بعید به نظر می رسد.

باوند در این‌باره به فرارو گفت: «اختلاف ایـــران و عربستان در بحران خاورمیانه و سوریه ریشه دیرینه داشته اســت اما در دو ســال اخیر این اختلاف شدت گرفـــــته اســت. عربستان سیاســت تهاجمی در پیش گرفـــــته اســت. محمد بن سلمان ولیعهد جدید نیز این سیاســت را شدت بخشیده اســت. البته اتفاقات داخلی ایـــران همچون حمله به سفارت نیز در به وجود آمدن این وضعیت موثر بوده اســت.»

او درباره امکان تقابل نظامی دو کشور اظهار کرد: «درست اســت که عربستان از سلاح پیشرفـــــته و لجستیک نظامی قدرتمند و از طرف دیگر حمایت آمریکا برخوردار اســت. اما به نظر نمی رسد شرایط تقابل نظامی وجود داشته باشد.»

او با اشاره به بحران اخیر عربستان با قطر افزود: «در این ماجرا دیدیم با وجود اینکه پس از قطع ارتباط عربستان و قطر ترامپ به حمایت  کامل از تصمیم عربستان پرداخت اما پس از آن تیلرسون وزیر خارجه آمریکا موضع ترامپ را تعدیل کرد و سخن از حل و فصل بحران از طریق گفت و گو زد. همچنین آمریکا در میانه بحران قرارداد نظامی با قطر امضا کرد و حاضر نشد درباره خروج نیروهایش از این شیخ نشین تجدید نظر کنند.»

باوند گفت: «این تجربه و رفـــــتارها و اظهار نظرهای دیگر ترامپ نشان می دهد موضع گیری های او براساس خرد نیست و جدیت لازم را ندارد. او بیش از هرچیز به دنبال دستاوردهای اقتصادی در رابطه با عربستان و کشورهای خلیج فارس اســت. آمد قراردادی کلان با عربستان امضا کرد و رفـــــت و آن را دستاوردی عظیم دانست. این معنای حمایت تمام و کمال آمریکا از رفـــــتارهای عربستان نیست.»

این اســتاد دانشگاه تاکید کرد: «عربستان سعودی با وجود تمام آزادی عملی که در مسئله یمن داشته اســت، به هیچ عنوان موفق نبوده و حتی دردسر را دو چندان کرده و موجب اعتراض و تخریب های فراوانی در یمن شده اســت. عربستان حتی توانایی اســتفاده از سلاح های پیشرفـــــته خود را نیز ندارد. این کشور با ولیعهد جدیدش هر چقدر هم چالش گر باشد نمی تواند درگیری سیستماتیک و برنامه ریزی شده ای با ایـــران داشته باشد.»

دکتر باوند افزود: «البته ممکن اســت رویدادی خارج از برنامه و اتفاقی رخ دهد که موجبات ایجاد درگیری شود. و حتی با بالا گرفـــــتن آن اتفاق درگیری عمیق تر هم شود، اما بعید می دانم برنامه ای از پیش تعیین شده برای این موضوع وجود داشته باشد.»

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته احتمال تقابل نظامی ایـــران و عربستان اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما