مازیار فلاحی خواننده پاپ به انتقاد از نحوه گزارش انجامن جواد خیابه همراهنی پرداخت!

انتقاد از نحوه گزارش انجامن جواد خیابه همراهنی

مازیار فلاحی به همراه انتقاد از جواد خیابه همراهنی نوشته هست:وقتی به همراهزی ایران و ازبکستان را به همراه گزارش انگلیسی دیدم افزایش حس غرور به من دست داد!

مازیار فلاحی خواننده پاپ کشورمان به همراه انتشار پیامی در اینستاگرامش به انتقاد از گزارش جواد خیابه همراهنی در به همراهزی ایران و ازبکستان پرداخت.

 

تصویر و متن منتشر انجام گرفته توسط مازیار فلاحی

تصویر و متن منتشر انجام گرفته توسط مازیار فلاحی

گردآوری:گروه ورزش امین به همراهطنی
seemorgh.com/sport
منبع: khabaronline.ir

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما