مهران مدیری در ویدیویی در مجموعه دورهمی اظهار کرد که طرفدار جناح خاصی نیست و از سر دلسوزی انتقاد می…

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما